İletişim Bilgileri


Doç. Dr. Burak Akpınar (Sempozyum Sekreteri)

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Davutpaşa, Esenler / İstanbul
Telefon: 0 212 383 53 01
Faks: 0 212 383 52 74
e-posta: muholc2016@yildiz.edu.tr